Αρχική Σελίδα


               Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο μας και ελπίζουμε να φανεί χρήσιμος σε κάθε χρήστη του είτε αυτός είναι αρχάριος είτε πιο προχωρημένος…  Αυτό εξάλλου υποδηλώνει και ο τίτλος του! «Ψηφιακός και Πληροφορικός Γραμματισμός»
Ας εξηγήσουμε όμως γιατί ακριβώς τον βαφτίσαμε έτσι:
               Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από μια χωρίς προηγούμενο ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας, αρχικά με τη μορφή του τηλεφώνου και στη συνέχεια του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, του βίντεο, του κινητού τηλεφώνου. Οι τεχνολογίες αυτές χαρακτηρίζονται βέβαια από το γεγονός ότι ενώ αρχικά ήταν αναλογικές, σήμερα βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία και την ψηφιοποίηση, αλλά επίσης και από το γεγονός ότι έδωσαν μια πολύ βαρύνουσα θέση στο μήνυμα που συνδυάζει κείμενο, εικόνα και ήχο (πολυτροπικό μήνυμα). Οι Η.Υ. επιπλέον επέτρεψαν την επεξεργασία των πληροφοριών με πολύ μεγάλη αξιοπιστία και ταχύτητα. Παράλληλα, η ανάπτυξη των δικτύων Η.Υ. επέτρεψε την μετάδοση των πληροφοριών αυτών με μικρό κόστος και διευκόλυνε την πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και την περαιτέρω ανάπτυξη των επικοινωνιών. Αναπτύχθηκε έτσι σταδιακά ένα πλέγμα διαχείρισης πολυτροπικής πληροφορίας και επικοινωνίας το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε ένα νέο είδος λόγου, σε αντιστοιχία με τον έντυπο, τον οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ψηφιακό λόγο. Ο ψηφιακός λόγος έχει σημαντικές διαφορές από τον έντυπο, μια διαφορετική οικονομία και οικολογία. Ταυτόχρονα μείζονες εξελίξεις σε άλλα πεδία (για παράδειγμα: η παγκοσμιοποίηση), έδωσαν μια τεράστια ώθηση στη διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτή η διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών ανέτρεψε πολλές από τις καθιερωμένες συνήθειες, κοινωνικές πρακτικές και διαδικασίες της καθημερινότητας των ανθρώπων σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Εξάλλου, οι ψηφιακές τεχνολογίες επέφεραν ριζικές αλλαγές σε πολλά θέματα που είναι θεμελιώδη για το σύγχρονο πολιτισμό, όπως το βιβλίο, η εφημερίδα, το κείμενο γενικότερα, αλλά και οι τρόποι έκφρασης και η επικοινωνία καθώς και η ψυχαγωγία.
               Ο ψηφιακός λόγος έχει τόσο μεγάλη κοινωνική και πολιτισμική απήχηση, ώστε κατέστη αναγκαία η εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών και του ψηφιακού λόγου: αυτό είναι το νόημα των νέων γραμματισμών (ψηφιακός, πληροφορικός, πληροφοριακός κλπ), οι οποίοι εμφανίστηκαν σε τόσο μεγάλο αριθμό.
               Με βάση τα παραπάνω ο όρος του γραμματισμού, εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα από απλή ικανότητα ανάγνωσης, γραφής και  αρίθμησης σε ικανότητα εκτέλεσης βασικών λειτουργιών της καθημερινής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριακών δεξιοτήτων σε ψηφιακό περιβάλλον και ακόμη περισσότερο στην ορθολογική και επωφελή χρήση τους. Γι' αυτό η έννοια του γραμματισμού είναι πρόσφορη για χρήσεις στις νέες τεχνολογίες (πληροφοριακός γραμματισμός, τεχνολογικός γραμματισμός, ψηφιακός γραμματισμός "μιντιακός" γραμματισμός (media literacy)).
              Πριν 20 ή 30 χρόνια, ο Πληροφορικός Γραμματισμός είχε ταυτιστεί με τις δεξιότητες χρήσης των ψηφιακών συστημάτων. Σήμερα, ο Πληροφορικός Γραμματισμός θεωρείται ως το σύνολο των ικανοτήτων, κοινωνικών πρακτικών και γνώσεων που είναι απαραίτητες για την κοινωνικοποίηση των ατόμων, την ένταξη τους δηλαδή στη σύγχρονη κοινωνία με σκοπό τόσο την ατομική βελτίωση (σε επίπεδο μορφωτικό, επαγγελματικό κλπ), όσο και τη γενικότερη προαγωγή του κοινωνικού συνόλου (αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου).
               Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στη σημερινή εποχή του Web 2.0 με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης να κυριαρχούνε, την πληθώρα των πληροφοριών και τον κυρίαρχο ρόλο που παίζουν τα ψηφιακά μέσα στην ζωή μας (Υπολογιστές, Tablet, σύγχρονα κινητά) σημασία δεν έχει μόνο το «πώς» αλλά πολλές φορές και το «γιατί». Αυτό το «γιατί» και το «πώς» θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε μέσα από αυτές τις σελίδες προσδοκώντας τα δικά σας σχόλια και απορίες χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του blog μας!!!

Καλή περιήγηση!