Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Περιεχόμενα     Στην ενότητα αυτή θα βρείτε υλικό που αφορά την Β'θμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερο βάρος έχει να τονίσουμε ότι θα δημοσιευτούν σενάρια του Β' Επιπέδου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20.

     Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι μια σειρά ενορχηστρωμένων δράσεων που εστιάζουν σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα,
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία αλλά και «συμβατικά». Είναι ένα υπερσύνολο των σχολικών βιβλίων, των φύλλων εργασίας, των ψηφιακών εργαλείων, των θεωριών μάθησης και των διδακτικών πρακτικών. Είναι όλες αυτές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που χρησιμοποιεί ένας εκπαιδευτικός καθημερινά στις τάξεις του και οι ρόλοι που «παίζει» μαζί με τους μαθητές του για να πετύχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς.

    Στην ουσία θυμίζει το παλιό γνώριμο σχέδιο μαθήματος αλλά με αρκετά πιο εκτεταμένη και αναλυτική την καταγραφή της διδακτικής πρότασης από την ταυτότητα του δημιουργού, μέχρι την λεπτομερή καταγραφή της ολοκλήρωσης της. Το σενάριο εμπλέκει μέσα του για πρώτη φορά ενεργά τις θεωρίες μάθησης καθώς επιχειρείται να στηθεί γύρω από αυτές μια πορεία διδασκαλίας που θα λαμβάνει υπ’ όψη της τις παρεμβάσεις-αλλαγές που πρέπει να καταγράψει ο εκπαιδευτικός στην έως τώρα μεθοδολογία της διδασκαλίας του ώστε αυτή να εναρμονίζεται με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

     Ένα σενάριο, λοιπόν, δεν είναι τίποτε περισσότερο από ότι ήδη κάνει ένας εκπαιδευτικός μέσα στις τάξεις του. Απλώς, τώρα ερχόμαστε να καταγράψουμε την οργάνωση και το σχεδιασμό του μαθήματός μας, να το εμπλουτίσουμε χρησιμοποιώντας ΤΠΕ και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των δράσεών μας σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο το οποίο συντίθεται από επιμέρους μαθησιακές δραστηριότητες. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αυτό το «σύνολο», αυτές οι καταγεγραμμένες δράσεις, μπορούν εύκολα να κοινοποιηθούν και σε άλλους συναδέλφους, να ειδωθούν από διαφορετική σκοπιά, έτσι ώστε να αναμορφωθούν και να βελτιωθούν. Έτσι λοιπόν η βασική ιδέα πίσω από την κατασκευή, τη χρήση, την αξιολόγηση και τη διακίνηση ενός σεναρίου είναι να καταγράψουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχεδιάζουμε, να την αξιολογήσουμε, να δούμε τι μπορεί να πάει καλά και τι όχι και σε ποιο βαθμό, και τέλος να κοινοποιήσουμε την εμπειρία μας και σε άλλους συναδέλφους.